Nika 17 rezultat je potrebe za bržom, malom brodicom, koja može odvesti manje društvo do udaljenijih plaža, koja ima prostrani kokpit radi ribolovnih alata i kabinu u kojoj se vrlo ugodno presvući nakon zimskog ronjenja.

Stabilitet Nike 17 je na zavidnom nivu. Pokus nagiba je pokazao da se brodica pod punim opterećenjem nagne samo 13,5 stupnjeva a granica CE norme je 21,4 stupanj. Drugim riječima, po širokim bokovima uz kabinu mogu hodati dvojica bez dramatičnih naginjanja koja su uobičajena za plovila ove veličine.